• Novinky

     • Zápis detí pre školský rok 2020/2021
      • Zápis detí pre školský rok 2020/2021

      • Milí rodičia,

       žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Cirkevnej materskej školy Jána Krstiteľa na školský rok 2020/2021 môžete podávať od 4. mája do 7. mája 2020

       Viac informácii o zápise nájdete >> tu <<. (Nezľaknite sa, budete presmerovaní na stránku našej školy)

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Milí rodičia a detičky, pozývame Vás zažiť spolu s nami deň v našej škôlke.

       Tešíme sa na Vás počas Dňa otvorených dverí v utorok 30.4.2019 od 8:00.

     • Zápis detí do materskej školy Jána Krstiteľa
      • Zápis detí do materskej školy Jána Krstiteľa

      • Milí rodičia,

       sme veľmi radi, že ste si vybrali práve našu materskú školu. Veríme, že sa bude Vaším deťom u nás páčiť. Momentálne máme kapacitu plne obsadenú, ale tešíme sa na nových kamarátov v ďalšom školskom roku 2019/2020. Zápis detí do Cirkevnej materskej školy Jána Krstiteľa bude prebiehať od 1. do 10. mája 2019. V priebehu mesiaca jún Vás budeme informovať o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do našej materskej školy.

       Tešíme sa na Vás.

     • Vaše dane ostanú doma
      • Vaše dane ostanú doma

      • 2% pre CMŠ a CZŠ Jána Krstiteľa

       Milí priatelia,

       máme pre Vás skvelý tip ako môže časť z Vašich daní ostať doma. Pozývame Vás darovať 2% z Vašich daní tam, kde sa deti cítia ako doma. Cirkevná základná a materská škola Jána Krstiteľa je miestom prijatia, radosti a otvorenosti. Aj vy môžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole, zlepšiť jej materiálne vybavenie, či zútulniť okolité prostredie.

       Ako to urobiť?

        

       Ak ste zamestnanec:

       • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Ak však máte potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti min. 40 hod. za rok 2018, sú to až 3% (Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti treba priložiť k odovzdanému Vyhláseniu).
       • Tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením, prípadne tiež Potvrdenie o dobrovoľníctve), doručte do 30.4.2019 na daňový úrad v mieste trvalého bydliska. Ponúkame Vám tiež možnosť odovzdať tieto tlačivá do 24.4.2019 triednej učiteľke. My zabezpečíme, aby sa dostali na daňový úrad do 30.4.2019.

        

       Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

       • Do 31.3.2019 podať daňové priznanie, kde priamo v daňovom priznaní vyplníte kolónky na poukázanie 2% z dane.

        

       Ak ste právnická osoba:

       • Možnosť venovať 2 % alebo 3 % do 31.3.2019 cez daňové priznanie.

        

       Potrebné údaje:

       Obchodné meno alebo názov: OZ Batania

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Partizánske, 958 01, Námestie SNP 200/22

       Právna forma: Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID): 45793034

        

       OZ Batania je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom podpory Cirkevnej základnej a materskej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom. Hlavným cieľom združenia je napĺňať potreby detí, navštevujúcich CZŠ a CMŠ Jána Krstiteľa v zmysle podpory ich vzdelávania, osobnostného rozvoja ako i rozvoja občianskeho povedomia.

       Stanovy OZ Batania