• Prečo si zvoliť nás?

    • Rodina
    • Úzka spolupráca rodiny a školy je vyjadrená naším mottom: Škola, kde sme doma! Prostredie priateľstva, prijatia, radosti a otvorenosti
    • Hodnoty
    • Výchova osobnosti k cnostiam na základe kresťanských biblických hodnôt
    • Inovatívnosť
    • Využívame inovatívne prvky vo vzdelávaní, dôraz na tvorivosť a sociálno-emocionálny rozvoj, podporu smelej komunikácie v anglickom jazyku.
    • Zápis detí pre školský rok 2020/2021
     • Zápis detí pre školský rok 2020/2021

      Milí rodičia,

      žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Cirkevnej materskej školy Jána Krstiteľa na školský rok 2020/2021 môžete podávať od 4. mája do 7. mája 2020

      Viac informácii o zápise nájdete >> tu <<. (Nezľaknite sa, budete presmerovaní na stránku našej školy)

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

      Milí rodičia a detičky, pozývame Vás zažiť spolu s nami deň v našej škôlke.

      Tešíme sa na Vás počas Dňa otvorených dverí v utorok 30.4.2019 od 8:00.

    • Zápis detí do materskej školy Jána Krstiteľa
     • Zápis detí do materskej školy Jána Krstiteľa

      Milí rodičia,

      sme veľmi radi, že ste si vybrali práve našu materskú školu. Veríme, že sa bude Vaším deťom u nás páčiť. Momentálne máme kapacitu plne obsadenú, ale tešíme sa na nových kamarátov v ďalšom školskom roku 2019/2020. Zápis detí do Cirkevnej materskej školy Jána Krstiteľa bude prebiehať od 1. do 10. mája 2019. V priebehu mesiaca jún Vás budeme informovať o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do našej materskej školy.

    • Vaše dane ostanú doma
     • Vaše dane ostanú doma

      2% pre CMŠ a CZŠ Jána Krstiteľa

      Milí priatelia,

      máme pre Vás skvelý tip ako môže časť z Vašich daní ostať doma. Pozývame Vás darovať 2% z Vašich daní tam, kde sa deti cítia ako doma. Cirkevná základná a materská škola Jána Krstiteľa je miestom prijatia, radosti a otvorenosti. Aj vy môžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole, zlepšiť jej materiálne vybavenie, či zútulniť okolité prostredie.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Misia školy

   Misiou materskej školy je za pomoci aktívnej spolupráce rodičov vychovávať a vzdelávať deti k samostatnosti, zodpovednosti a charakteru. Kladieme dôraz na rozvíjanie kritického myslenia, samostatnosti ako aj tímovej práce, vzájomného rešpektu, dôkladnej príprave detí na školské prostredie a zaradenie do života v spoločnosti.
  • Zostaňme v spojení

   Sledujte nás